آموزش گره چینی – ترسیم هشت چهار لنگه

 

موضوع ترسیم نقوش گره چینی

 

 

با مداد یک دایره درون مربعی با چهار خط متقاطع رسم کنید

 

با چهار خط،نقاط تقاطع مشخص شده در تصویر را به
گونه ای به هم وصل کنید دو شکل Vدر هم تنیده ایجاد شود

 

همانند تصویر زیر،چهارخط دیگر رسم کنید

 

خطوط ضخیم قرمز رنگ را با خودکار پر رنگ کنید

 

خطوط ضخیم قرمز رنگ را با خودکار پر رنگ کنید

 

خطوط قرمز طرح نهایی و خطوط خاکستری،خطوط کمکی را نشان می دهد

پایان

مطالب مرتبط
مهارت معرق چوبمهارت معرق چوب ۳۰ بهمن ۹۶

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.