آموزش گره چینی – ترسیم سه ضلعی منتظم

 آموزش گره چینی-ترسیم سه ضلعی منتظم

مدرس:عباس جمالی(کارشناس آموزشی رشته صنایع چوب و مبلمان)

از قسمت جعبه دانلود فیلم را دریافت کنید

جعبه دانلود
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.