آموزش رویه کوبی کف صندلی

 

کفی رویه کوبی شده در صندلی غذا خوری و آشپزخانه،بیشتر تحت عنوان صندلی های بی دسته شناخته می شود به این علت آنها را خیلی راحت می توان دوباره رویه کوبی کرد.صندلی های رویه دار بهترین انتخاب برای شروع رویه کوبی است.آنها معمولا بسیار زود دچار پوسیدگی شده یا چرک می شوند.به طور مثال اگر شما بخواهید این صندلی ها را با رنگ اتاق مناسب کنید؛مجموعه که شامل چهار صندلی است را به راحتی می توان در یک روز به طور کامل رویه کوبی مجدد کنید.بیشتر صندلی های روکش دار از یک تخته و معمولا از تشکی با جنس فوم یا پلی استر پنبه ای ساخته شده اند.در بعضی از سبک های صندلی رویه دار،تشک درون تورفتگی نشیمنگاه صندلی قرار می گیرد و با کلاف همسطح می باشد.

 

مرحله اول:پس از باز کردن پیچ های زیر کف،کف را برداشته،توسط میخ کش و یا منگه کش پارچه رویه آن را جدا کرده،در صورتی که ساختار آن هنوز سالم باشد از مراحل ۲ یا ۳صرف نظر کنید

 

مرحله دوم:توسط چسب پاتکس یک طرف فوم را چسب کاری و سپس آن را به سطح بالایی کفی بچسبانید

 

مرحله سوم:پنبه حلاجی شده را روی میز کار قرار دهید و کف را طوری روی آن بگذارید که قسمت فوم آن روی پنبه قرار بگیرد.پنبه را پیرامون بالا و کناره های کف بپیچانید و با توجه به لبه پایینی کف پنبه را به صورت صاف و هموار برش دهید

 

مرحله چهارم:مرکز هر سمت کف را علامت بزنید،این کار را برای پارچه نیز انجام دهید،پارچه را روی مرکز کناره های پایینی کف بکشید

 

مرحله پنجم:با توجه به نقاط علامت زده شده در مرکز کف پارچه را به آن نقاط منگه کنید به این صورت که به این صورت پارچه را از عقب به جلو کشیده و با توجه به نقاط علامت گذاری شده منگه کنید.توجه داشته باشید ابتدا چهار طرف را به مرکز وصل کنید سپس سایز منگه را بزنید

 

مرحله ششم:با استفاده از منگه با فاصله ۳ سانتی متر از پشت عقب نشیمنگاه از مرکز به سمت کناره ها شروع به منگه کاری کنید و این عمل را ۷سانتی متر مانده به کنج ها متوقف سازید.پارچه را به سمت جلوی نشیمنگاه محکم بکشید و همانند روش بالا دوباره منگه کاری کنید(جلوی نشیمنگاه را منگه کاری کنید)

 

مرحله هفتم:پارچه را در کنج به صورت اریب تا کنید و آن را محکم بکشید و فاصله میان سوراخ پیچ(محل اتصال به قیدها صندلی در کنج ها)و کنج را منگه بزنید.

 

مرحله هشتم:کنج های حاصل از تا خوردگی اریب را به صورت فارسی(۴۵درجه)در آورید و آن را محل مناسب منگه کنید.این کار را برای مابقی کنج ها تکرار کنید.قسمت اضافی پارچه را ببرید تا سوراخ محل پیچ معلوم گردد.

 

مرحله نهم:در صورت عدم استفاده از نوار حاشیه و تنظیف از مرحله ۹ و ۱۰ صرف نظر کنید.طبق مراحل ۱تا۴ نوار حاشیه را مهیا کنید.با فاصله ۲سانت از لبه نشیمنگاه نوار حاشیه را سراسر نشیمنگاه منگه کنید.این کار را از عقب نشیمنگاه شروع کنید.دقت کنید که تا خط دوخت نوار حاشیه را با لبه نشیمنگاه همراستا کرده باشید

 

مرحله دهم:لبه های تنظیف را به سمت داخل تا کنید با فاصله ۲/۵سانت از لبه نشیمنگاه لبه های تنظیف را به نشیمنگاه بر روی تنظیف سوراخ کرده تا سوراخ های پیچ ها معلوم گردند سپس نشیمنگاه رویه کوبیدشده را به صندلی پیچ کنید

 

تهیه شده توسط: www.najjarekochak.ir

مطالب مرتبط
wood magazine 1(sept-oct 1984)wood magazine 1(sept-oct 1984) ۲۴ خرداد ۹۶

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.