مستند آثار چوبی قدیمی امام زاده اسماعیل قزوین

مستند آثار چوبی امام زاده اسماعیل استان قزوین

توضیح:به امام زاده اسماعیل استان قزوین میرویم که زمانی خانه یک نجار بوده است و با راز و هنرهای این خانه که در آثار چوبی آن پنهان شده است………..

مدرس:استاد محمد تقی باقرآبادی(دبیر هنرستان در رشته صنایع چوبی)

فیلم بردار:مهدی روشن ضمیر(دکتر رشته صنایع چوب)

تهیه کننده:عباس جمالی(کارشناس آموزشی رشته صنعت چوب و مبلمان)

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.