مستند آموزشی معرق چوب با خانم عاطفه مهرافشار

مستند آموزشی معرق چوب

مدرس خانم عاطفه مهر افشار

پژوهشگر و فیلم بردار دکتر مهدی روشن ضمیر

مدیر برنامه آقای عباس جمالی (کارشناس صنایع چوبی)

پخش فیلم از وبسایت نجارکوچک

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.