مجسمه نمادین سلام چوب در روز کریسمس

اخبار:مجسمه نمادین سلام چوب در روز کریسمس در بعضی از شهرهای اروپا ساخته شده است

شرکت معماری مستقر در بوداپست سلام  چوب بیان کرد: سنت سالانه ساخت درختان کریسمس چوبی همیشه در بین اروپا رواج داشته لذا این  برنامه را با ۵ درخت در شهر های مختلف اروپا ساخته شد و بعد از اینکه مورد استقبال مردم قرار گرفت ساخت و ساز را گسترش دادیم. در لندن و وین، درختان ساخته شده از سورتمه ها یک مفهوم طراحی را که برای اولین بار توسط Hello Wood در سال ۲۰۱۳ مورد استفاده قرار می گیرد، یاد می شود؛ در عین حال، دو مکان در بوداپست و در شهر مجارستان  شاهد بازگشت “درختان خیرخواهانه” که ساخته شده ازگرده بینه درخت است

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Vienna. Image © Victor Moye-Noza

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,London Kew Gardens. Image © RBG KEW

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Vienna. Image © Victor Moye-Noza

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kecskemét. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kobánya. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kecskemét. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Óbuda. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Óbuda. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kecskemét. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kobánya. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Óbuda. Image © Máté Lakos

Hello Wood Builds 5 Wooden Christmas Trees in Cities Throughout Europe,Kecskemét. Image © Máté Lakos

Kooy_telegram

 

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.