اره دم روباهی

عنوان آموزش :آشنایی و آموزش کار با اره دم روباهی

توجه داشته باشید مقاومت چوب های مختلف در برابر دندانه های اره متفاوت می باشد به همین علت برای هر نوع چوب و هر نوع برشی باید از اره مخصوص استفاده کرد.اختلاف اره ها بیشتر از نطر طول بدنه،عرض،تیغه،شکل دندانه،زاویه برش،مقدارچپ و راست و غیره می باشد

اره دم روباهی جزو اره های دندانه رو به جلو می باشد یعنی اینکه برش وقتی صورت می گیرد که اره را به سمت جلو حرکت دهیم و در هنگام برگشت اره نیاز به اعمال فشار نیست چون برشی صورت نمی گیرد

از این اره برای بریدن قطعات بزرگ چوب،تخته خرده چوب،تخته چند لا،برش عرضی و طولی الوار های چوبی استفاده می شود

نکته قابل توجه اینجاست که تیغه این اره پهنا زیادی دارد که هنگام کار در قطعه کار تاب بر ندارد
اغلب دسته های این اره چوبی یا پلاستیکی هستند و تیغه انها معمولا ۳۰ تا ۱۰۰سانتی متر و ضخامت تیغه ۰/۸تا ۱میلی متر و عرض انها ۴۰تا ۱۰۰میلی متر که هر چقدر به طرف دسته دم روباهی پیش برویم عرض تیغه بیشتر می شود

اموزش برش صحیح الوار با اره دم روباهی(حالت صحیح در دست گرفتن اره در برش عرضی ۴۵درجه و برای برش طولی ۶۰درجه است)

 

aid596169-v4-728px-Use-a-Cross-Cut-Saw-Step-13

 

photo_2017-06-07_21-03-30

Kooy_telegram

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.