محل تبلیغات

سریال آموزش ساخت و نصب کابینت آشپزخانه

سریال آموزش ساخت و نصب کابینت آشپزخانه
در پایان آموزش فرد قادر خواهد بود مواد اولیه تولید را شناخته و بتواند خریداری کند؛با ابزار های دستی برقی نجاری به راحتی کار کرده و با انواع یونیت و نحوه مونتاز آنها آشنا خواهدشد و در نهایت یونیت های مختلف را نصب کند و بتواند سفاراشات کابینت آشپزخانه را گرفته و انجام دهد.مطالب دقیق مثل اندازه استاندارد یونیت ها،انواع اتصالات و... بیان شده است که می توانید از سایت نجارکوچک رایگان دانلود کنید