آرشیو مطالب

 • اصول کار با ماشین رنده نجاری

  )انواع ماشین کف رند

  2)قسمت های مختلف ماشین کف رند

  3)نکاتی درباره رنده کردن سطوح چوبی با ماشین کف رند

  4)انواع تیغه ماشین رنده از نظرجنس و نوع

  5)نکات ایمنی قبل،بعد و ضمن کار با ماشین رنده

  6)معایب احتمالی حین کار با ماشین رنده

  7)ابعاد و زوایای تیغه ماشین کف رند