آموزش گره چینی – ترسیم ستاره شش بندی

موضوع ترسیم نقوش گره چینی

مرحله 1 یک دایره را به دوازده بخش مساوی تقسیم کنید

 

مرحله 2 شش ضلعی را در دایره قرار دهید

 

مرحله 3 رسم چهار خط که متصل به تقاطعات نشان داده شده با دایره های قرمز است. این کمک می کند که خطوط را به عنوان دو شکل V مخالف در نظر بگیریم

 

مرحله چهارم را به دو شکل دیگر متصل کنید، همانطور که اشاره شد. اطمینان حاصل کنید که نقطه V دایره را لمس نمی کند بلکه شش گوشه

 

مرحله 5 رسیدن به یکی دیگر از دو مخالف V-شکل، همانطور که اشاره شد.

 

مرحله 6 خطوط قرمز رنگ را با خودکار پر رنگ کنید

 

مرحله 7 خطوط باقی مانده قرمز را همانطور که نشان داده شده انجام دهید.

 

مرحله 8 تمام خطوط کشیده شده اند، الگوی شما کامل شده است.

 

مرحله 9 الگوی شما بدون خطوط

 

پایان(گسترش دهید)

 

منبع: سایت نجارکوچک www.najjarekochak.ir

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

عباس جمالی

281 مطلب منتشر شده

کارشناس و متخصص صنعت چوب و مبلمان/نویسنده و مدرس رشته طراحی و تولید مبلمان

درباره این مطلب نظر دهید !

ثبت نام کلاس‌های حضوری آموزشگاه