اصول محاسبه دستمزد استاد کار و شاگرد نجار

اصول محاسبه دستمزد استاد کار و شاگرد نجار

منظور از دستمزد،پرداخت هزینه،ای است که به جبران فعالیت،های استاد کار و شاگر نجار در هر کارگاه تولیدی یا شرکت‌های تولید مبلمان پرداخت می‌گردد. هزینه دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات چوبی یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری،کنترل و تجذیه و تحلیل مستمر می باشد.
یکی از روش های تجزیه و کنترل،دستگاه حضور و غیاب است که هر کارگاه یا شرکت تولید مبلمان لازم است داشته باشند.با استفاده از این دستگاه ساعت کارت زنی در کنار درب ورودی کارگاه یا شرکت هنگام ورود و خروج استاد کار و شاگرد ثبت می شود و ساعت دقیق حضور و خروج آنها در کارگاه مشخص میشود.
نحوه محاسبه دستمزد معمولا روزانه یا هفتگی صورت می گیر.دستمزد بر حسب ساعت های کار معین باشد تا کار اضافی،کار نوبتی و کار شب امکان پذیر باشد.

 

به قوانین کار در مبحث مدت دقت کنید!
ماده 51- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.
تبصره 1- کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.
ماده 52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید.
ماده 53- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد.کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزو کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده (58) این قانون استفاده می نماید.

ماده 54- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.
تبصره– فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده 55- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.
ماده 56- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (10%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، (15%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (5/22%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.
ماده 57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.
ماده 58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی (35%) اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .
ماده 59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است
الف- موافقت کارگر
ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی
تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)
ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .

به قوانین کار در مبحث تعطیلات و مرخصی ها دقت کنید!
ماده 62- روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد
تبصره 1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (40%)  اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

ماده 63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.
ماده 64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.مثال:اگر نرخ هر ساعت دستمز برای 44 ساعت کار در هفته برابر با 5000تومان باشد و کارگری طی هفته 53 ساعت کار کرده باشد،دستمزد ناخالص وی به شرح زیر برآورده می شود.

ساعت کار رسمی در هفته 44 ساعت  از قرار ساعتی 5000 تومان  جمع 220000 تومان

اضافه کاری 9 ساعت                         از قرار ساعتی 5000 تومان  جمع 45000 تومان

قوق العاده اضافه کاری 9 ساعت          از قرار ساعتی 2000=40%*5000 تومان در جمع ساعت 18000 تومان

دستمز یک هفته برابر است با 283000 تومان

 

مثال:اگر دستمز یک ساعت کار 6000 تومان باشد.دستمز هفتگی در الف و ب ملاحظه کنید.

الف:هفته ای 44 ساعت کار عادی به صورت نوبتی در صبح و عصر و شب
ب:هفته ای 44 ساعت کار عادی به صورت نوبیت در عصر و شب

جواب الف:
264000تومان=6000*44
39600تومان=0.15*264000
303600تومان=39600+264000

جواب ب:
59400تومان=0.225*264000
323400تومان=59400+264000

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

عباس جمالی

281 مطلب منتشر شده

کارشناس و متخصص صنعت چوب و مبلمان/نویسنده و مدرس رشته طراحی و تولید مبلمان

درباره این مطلب نظر دهید !

ثبت نام کلاس‌های حضوری آموزشگاه